Házhoz menő lomtalanítás

Lom hulladékok közé soroljuk a feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű hulladékok - a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében - kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Társaságunk 2013-tól új szolgáltatásként bevezette az évi legalább 1 alkalmas házhoz menő lomtalanítást, mely során a háztartásban keletkezett lom hulladékok elszállítását végezzük az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban.

 

Lomtalanítás feltétele:

 • az ingatlanhasználó rendelkezzen élő szerződéssel
 • a szolgáltatás ne legyen szüneteltetve
 • ne legyen hulladékszállítási díjhátraléka

 

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

 • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék
 • építési, bontási hulladék 
 • egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék
 • elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép)
 • veszélyes hulladékok, gumiabroncs
 • heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó háztartási hulladékhoz hasonló hulladék
 • üveg, vas, fém hulladék

 

További fontos információk:

 • kihelyezés módja: zsákolva (bármilyen zsák), kötegelve
 • nagydarabos lomot (pl. bútor) kisebb darabokra szükséges szétszedni
 • legkésőbb reggel 6 óráig kell kihelyezni az ingatlan elé a lomtalanításra szánt dolgokat
 • a lomtalanítás a kommunális hulladékszállítás napjára igényelhető

 

Kihelyezhető mennyiség: maximum 1,5 m3 (kb. 10-15 db 120 literes zsák)

A települések önkormányzati rendeletében szerepel az egy évben igénybe vehető lomtalanítási alkalom száma, mely lomtalanításért külön nem kell fizetni, annak díját a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj tartalmazza.

 

Kérjük, hogy lomtalanítási igényét az alábbi megadott térségi elérhetőségen jelezze a közszolgáltató felé, mely telefonszámon az időpontot egyeztetni tudja a szállítással.

Adonyi térség (VERTIKÁL Nonprofit Zrt.): Tel: +36 22/576-070, ugyfelszolgalat@vertikalzrt.hu 

Bakonyszombathelyi térség és Kisbér (VERTIKÁL Nonprofit Zrt.): Tel: +36 22/576-070, ugyfelszolgalat@vertikalzrt.hu 

Dorogi térség (VERTIKÁL Nonprofit Zrt.): Tel: +36 22/576-070, ugyfelszolgalat@vertikalzrt.hu 

Dunaújváros térség (VERTIKÁL Nonprofit Zrt.): Tel: +36 22/576-070, ugyfelszolgalat@vertikalzrt.hu 

Oroszlányi térség ((VERTIKÁL Nonprofit Zrt.): Tel: +36 22/576-070, ugyfelszolgalat@vertikalzrt.hu 

Polgárdi térség (központi ügyfélszolgálat): Tel: +36 22/576-070, ugyfelszolgalat@vertikalzrt.hu 

Sárbogárdi térség (VERTIKÁL Nonprofit Zrt.): Tel: +36 22/576-070, ugyfelszolgalat@vertikalzrt.hu 

Szekszárdi térség (Alisca Terra Nonprofit Kft.): Tel: +36 74/528-853; ugyfelszolgalat@aliscaterra.hu

Tamási régió (VERTIKÁL Nonprofit Zrt.): Tel: +36 22/576-070, ugyfelszolgalat@vertikalzrt.hu