Lábatlan lomtalanítás

Értesítjük a Tisztelt Lábatlani Lakosokat, hogy 2015. október 5-én Társaságunk házhoz menő lomtalanítást végez. Kérjük, a lomhulladékot reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlan elé.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

  • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
  • elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép);
  • veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
  • heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó háztartási hulladékhoz hasonló hulladék.