Tájékoztató a kommunális és szelektív hulladékszállítás rendjéről

Printer-friendly versionPDF verzió

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Köszönjük, hogy elolvassa a Vertikál Zrt. tájékoztatóját, melynek célja, hogy információkat nyújtsunk a legfontosabb hulladékgazdálkodással, köztisztasággal kapcsolatos tudnivalókról.

Legfontosabb információként e tájékoztató mellett megtalálja a 2013. év hulladékszállítási naptárát, mely tartalmazza a heti rendszerességgel gyűjtött kommunális hulladék szállítási napját, valamint a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés szállítási napjait, melyről az alábbiakban adunk bővebb tájékoztatást.

 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer indulásával bevezetésre került a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés.

Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése

Önnek csak annyit kell tennie, hogy a szelektíven gyűjtött újrahasznosítható hulladékokat (papír és műanyag) kihelyezi a gyűjtési útmutatóban leírt módon, a hulladékgyűjtési naptárban szereplő napokon az ingatlan elé.

Gyűjtési időszak: A mellékelt hulladékgyűjtési naptárban megadott napokon, a 2013. évben 13 alkalommal.

Zöld hulladék gyűjtése

A levágott füvet és egy lágyszárú növényeket zsákban, az ágat, gallyat maximum 70 cm hosszúságúra darabolva, kötegekben összekötve, maximum 0,1 m3 mennyiségben kell kihelyezni az ingatlan elé úgy, hogy a közterületet ne szennyezze.

A szolgáltatás igénybevételéhez cégünk 8 db ún. "zöld matricát" biztosít, melyet a közeljövőben juttatunk el minden ingatlantulajdonoshoz. Amíg a matricák nem állnak rendelkezésre, addig alkalmanként csak a fentiekben meghatározott mennyiségben van lehetősége zöldhulladék kihelyezésére.

Gyűjtési időszak: 2013. évben 8 alkalommal, a mellékelt hulladékgyűjtési naptárban megadott napokon.

Fontos tudnivalók!

A szelektív házhoz menő szolgáltatásunk szállítási napjai egybeesnek a kommunális hulladékgyűjtési napokkal, de a tevékenységet külön gépkocsival végezzük.

Kérjük, hogy az újrahasznosítható hulladékokat, és a zöld hulladékot a kommunális hulladékgyűjtő edénnyel egyidőben, reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan elé úgy, hogy a közúti forgalmat ne zavarja.

A szelektív hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után a kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani!

Házhoz menő lomtalanítás

Társaságunk 2013-tól új szolgáltatásként kívánja bevezetni az évente 1 alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban háztól történő a háztartásban keletkezett lom elszállítását, úgy mint feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

  • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék,  egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
  • elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
  • veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
  • heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

Az elszállítás feltétele, hogy ne legyen díjhátralék. Kérjük, hogy lomtalanítási igényét a megadott régiós elérhetőségen jelezze a szolgáltató felé.

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Társaságunk a fenntarthatóság jegyében, környezetünk tudatos védelme érdekében szolgáltatási területünk összes településén 2013 februárjától megkezdi a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Szolgáltatásunk akkor lesz sikeres, ha egyre több lakos választja ezt a módszert a háztartásban keletkezett újrahasznosítható és komposztálható hulladékok kezelésére.

Együttműködő munkájukat előre is köszönjük.

 

PAPÍR MŰANYAG KOMPOSZTÁLHATÓ HULLADÉK
Gyűjtési módja: tisztán, laposra hajtogatva, kötegelve
kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek -és kozmetikai cikkek papírdobozai,színes -és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, füzet, telefonkönyv
Gyűjtési módja: kiöblítve, laposra taposva, áttetsző zsákban
színes -és víztiszta PET jelzésű palack, kupak (pl. üdítős, ásványvizes),
kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (pl. samponos, öblítős, mosogatószeres),
reklámszatyor, nylonzacskó, csomagolófólia, fólia (zsugor és strech)
fűkaszálék, lomb, kerti gyomok
Gyűjtési módja: áttetsző zsákban, tisztán és egyéb hulladék nélkül
ágnyesedék
Gyűjtési módja: max. 70 cm-es hosszúságúra darabolva, kötegekbe összekötve

További információ:
E-mail: info@vertikalrt.hu, honlap: www.vertikalzrt.hu.
Régiós elérhetőségek:
Központ: Polgárdi régió: 22/576-070, szelektiv@vertikalrt.hu; vagy ugyfelszolgalat@vertikalrt.hu
Adonyi régió: 25/504-520, info@deszolg.hu
Sárbogárdi régió: 25/508-990, sarbogard@deszolg.hu

 

Köszönjük, hogy él a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségével, és együttműködik velünk!

Vertikál Zrt.

Érvényes:2013.01.07-től 2013.12.31-ig