Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás

Printer-friendly versionPDF verzió

A Vidékfejesztési Minisztérium felkérésére 2014.03.19-20-án Gödöllőn megszervezett Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás című szakmai konferencián való részvétellel a számos fejér megyei településen hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosító VERTIKÁL  Közszolgáltató Nonprofit Zrt-nek lehetősége adódott arra, hogy felkérést kapjon a Minisztérium államtitkárától, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ)  vezetésétől, hogy az átalakult jogszabályi feltételeknek megfelelő működési modelljévé válljon.

 

Az elmúlt 3 évben a magyarországi hulladékgazdálkodási ágazatban végrehajtott jogszabályi átalakításnak a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. maradéktalanul eleget tett, többségi önkormányzati tulajdonosi szerkezettel, nonprofit szervezeti formában végzi a tevékenységet, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és OHÜ általi minősítéssel rendelkezik.

A hulladékgazdálkodás kereteinek megújítása átalakította a szakmában működők körét, kiszorította a külföldi tulajdonú ill. profitorientált cégeket. Annak érdekében, hogy a megújítás során települések ne maradjanak közszolgáltatás nélkül, külön kormányrendelet szabályozza az ideiglenes ellátás és a szükségellátás jogintézményét, és eljáró állami  szervként a Katasztrófavédelmi Igazgatóságok kijelölését, azonban a VERTIKÁL  Nonprofit Zrt. mégsem ennek keretében, hanem nyílt közbeszerzési eljárásokon történt eredményes részvétellel tudott a közszolgáltatásban teret nyerni. A több mint 20 év alatt felépített szakmai tudással és tapasztalattal a korábbi ellátott területet megháromszorozva immár 5 megyében, 125 településen, közel 400 ezer embernek látja el a közszolgáltatást, többnyire 10 évre megkötött szerződések alapján. A hulladékkezelési láncolat teljességét biztosítandóan a Társaság 4 db komplex regionális hulladékkezelő központ üzemeltetésében vesz részt. Az elmúlt években kialakított  Vertikál cégcsoport - számos hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző cég együttműködésével - országosan 950 ezer embernek nyújt közszolgáltatást, 9 db hulladékkezelő központot működtet.

A 2013-tól hatályos új hulladéktörvény által bevezetett hulladéklerakási járulékfizetés és a kormányzat rezsicsökkentési céljainak való megfelelés gazdaságilag is nehéz feladat elé állította a közszolgáltatókat.

A VERTIKÁL  Nonprofit Zrt. egyik példája annak, hogy egy megfelelő szakmai alapokon működő Társaság része tud lenne az új utakon járó hazai hulladékgazdálkodásnak, biztosítva a magas színvonalú és folyamatosan fejlődő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.

FMH - Működési modellé válnak