Tájékoztató a Dömsödi térség üdülőingatlan használói részére

Printer-friendly versionPDF verzió

Tisztelt Üdülőingatlan-használó!

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beruházási Társulás által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása érdekében indított közbeszerzés eredményeként a Társulás településeinek közigazgatási területén a hulladékszállítási közszolgáltatást

2014. január 28-től a VERTIKÁL NONPROFIT ZRT. látja el.

 

A hulladékok begyűjtését és szállítását alvállalkozóként a Kunépszolg Kft. (2340 Kiskunlacháza, Völgyi dűlő 165.) végzi. Szállítással kapcsolatos bejelentés, információkérés: 24/535-535; 20/369-6440

Társaságunk a lakosok kényelme érdekében a szállítási renden nem változtatott, a heti rendszeres hulladékszállítás az eddig is megszokott napokon történik. Kérjük Önöket, hogy a megszokott rend szerint helyezzék ki hulladékaikat, legkésőbb reggel 6.00 óráig. Az üdülő ingatlanok a minimális közszolgáltatási díj fizetésével jogosultak az április 1. és szeptember 30. közötti időszakban havi 2 db hulladékgyűjtő zsák átvételére.

A közterületeken kialakított szelektív hulladékgyűjtő szigetek továbbra is az Önök rendelkezésére állnak, kérjük továbbra is vegyék igénybe ezeket, és gyűjtsék szelektíven a keletkező hulladékaikat.

Zöldhulladék zsákos begyűjtésére az idei évben 2 alkalommal, lomtalanításra 1 alkalommal kerül sor, melynek időpontjáról a hátoldalon találnak tájékoztatást.

A lakosság részére 2014. április 1-től ügyfélszolgálat működik az alábbi címeken és időpontokban:

2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. (Polgármesteri Hivatal udvara)
Ügyfélfogadási idő: Péntek: 13:00 - 17:00
Telefon: 24/523-123

2300 Ráckeve, Kossuth u. 13.
Ügyfélfogadási idő: Szerda: 8:00 - 12:00; Péntek: 12:00 - 17:00; Szombat: 8:00 - 13:00 óráig
Telefon: 20/240-9471

2339 Majosháza, Rákóczi u. 2., Dolgozók Klubja
Ügyfélfogadási idő: Minden páros hét szombat: 08:00 - 12:00;
Telefon: 20/583-7700

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges zsákok fényképes igazolvány bemutatásával itt vehetők át.

Közszolgáltatási díj mértéke

A hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény 91 §.-a  értelmében a természetes személy ingatlanhasználó részére a 2013. július 1-jét követő időszakról kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat), nem haladhatja meg, a települési önkormányzat rendeletében megállapított, 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 %-kal megemelt összegének a 90 %-át. Fenti szabályozásnak megfelelve minden természetes ingatlanhasználó számára biztosítjuk a 10%-os rezsicsökkentést.

A települési hulladékszállítási közszolgáltatás igénybe vétele a hatályos jogszabályok szerint kötelező. A számlát évente 2 alkalommal állítjuk ki. Számláit kiegyenlítheti készpénzben, csekken, átutalással illetve csoportos beszedési megbízással. A csoportos beszedési megbízás megadásához a számlán található ügyfél azonosító kódjára, és a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. beszedési azonosítójára: A24662837T207 lesz szüksége. Bankszámlaszámunk: 12023008-00181708-00100000

Központi ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:
VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39., tel. 22-576-070, fax. 22-576-071
e-mail: penzugy@vertikalrt.hu; honlap: www.vertikalzrt.hu

2014. évi zöldhulladék, szelektív hulladék szállítási és lomtalanítási naptár*

Település

április

május

június

július

zöld

lom

szelek-tív

zöld

lom

szelek-tív

zöld

szelektív

szelektív

Apaj

 

 

 

 

23.

 

02.

 

 

Áporka

29.

18.

 

 

 

 

 

 

 

Dömsöd

 

 

 

 

13. 14.

 

03-06.

 

 

Lórév

09.

 

 

 

15.

 

 

 

 

Majosháza

30.

23.

17

 

 

15

 

12

10

Makád

09.

 

 

 

19.

 

 

 

 

Ráckeve

10-11.

 

 

 

05-09.

 

 

 

 

Szigetbecse

 

 

 

26.

19.

 

 

 

 

Szigetcsép

 

 

 

28.

20.

 

 

 

 

Szigetszentmárton

 

 

 

29.

21.

 

 

 

 

Szigetújfalu

 

 

 

30.

22.

 

 

 

 

Település

augusztus

szeptember

október

november

december

szelektív

zöld

szelektív

zöld

szelektív

zöld

szelektív

szelektív

Apaj

 

 

 

 

 

05.

 

 

Áporka

 

29.

 

 

 

 

 

 

Dömsöd

 

 

 

 

 

24- 27.

 

 

Lórév

 

 

 

14.

 

 

 

 

Majosháza

21

 

18

 

16

10.

13

11

Makád

 

 

 

27.

 

 

 

 

Ráckeve

 

29- 30.

 

 

 

 

 

 

Szigetbecse

 

01.

 

 

 

 

 

 

Szigetcsép

 

02.

 

 

 

 

 

 

Szigetszentmárton

 

03.

 

 

 

 

 

 

Szigetújfalu

 

04.

 

 

 

 

 

 

* A változtatás jogát fenntartjuk, friss információk a www.vertikalzrt.hu honlapon találhatóak.

 

Lomtalanítás során a feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat szállítjuk el. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

 

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

  • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
  • elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép, stb.;
  • veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
  • heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

Komposztálható hulladékok gyűjtése

A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket társaságunk megfelelő teherbírású  zsákban (1db zsák max. 25kg), illetve maximum 70 cm hosszú, és 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve szállítja el az ingatlan elől alkalmanként 0,5m3 mennyiségben.

FONTOS: Kérjük, a komposztálható hulladékot úgy kihelyezni, hogy az a közterületet ne szennyezze! A zsákban kihelyezett zöldhulladék közé kommunális hulladék NEM kerülhet.

 

Tisztelettel:

Polgárdi, 2014. március 27.

Bencze István sk.
elnök
Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beruházási Társulás

Ferencz Kornél sk.
Igazgatóság elnöke
VERTIKÁL
Közszolgáltató Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A tájékoztató innen letölthető.