Pécel településen a hulladékszállítási közszolgáltatást 2014.09.01-től a Vertikál Nonprofit Zrt. látja el

Tisztelt Ingatlanhasználó!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy PÉCEL településen a hulladékszállítási közszolgáltatást

2014. szeptember 1-től a VERTIKÁL NONPROFIT ZRT. látja el.

A hulladékok begyűjtését és szállítását alvállalkozóként a Kunépszolg Kft. (2340 Kiskunlacháza, Völgyi dűlő 165.) végzi. Szállítással kapcsolatos bejelentés, információkérés: 24/535-535; 20/369-6440

Társaságunk a lakosok kényelme érdekében a szállítási renden nem változtat, a heti rendszeres hulladékszállítás az eddig is megszokott hétfő, kedd és pénteki napokon történik:

HÉTFŐ: A település ÉSZAKI része, a vasút, Damjanich, Reményik Sándor, Petőfi, Várhegy és Újtelep utcák által bezárt terület.

KEDD: A település KELETI része, az Isaszegi, Kovács és Maglódi út által határolt terület (Isaszegi út mindkét oldala).

PÉNTEK: A település NYUGATI része, a Maglódi, Kovács és Baross G. utcák és a vasút által határolt terület (a felsorolt utcák mindkét oldala). Kérjük Önöket, hogy a megszokott rend szerint helyezzék ki hulladékaikat, legkésőbb reggel 6.00 óráig.

Havonta egy alkalommal biztosítjuk a szelektív hulladékok (műanyag, papír és fém csomagolási hulladék) elkülönített, házhoz menő begyűjtését és elszállítását, az alábbi szerdai napokon:

CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK 2014. ÉVI HÁZHOZ MENŐ GYŰJTÉSI NAPTÁRA

település ÉSZAKI része
(kukás szállítás hétfőn)

település KELETI része
(kukás szállítás kedden)

település NYUGATI része
(kukás szállítás pénteken)

Szeptember 10.

Szeptember 17.

Szeptember 24.

Október 8.

Október 15.

Október 22.

November 5.

November 12.

November 19.

December 3.

December 10.

December 17.

A szelektív gyűjtéshez szükséges zsákokat ingyenesen biztosítjuk, azonban ettől függetlenül bármilyen áttetsző zsákban kihelyezhető a hulladék.

Üveggyűjtő konténerek a település alábbi 2 helyszínén találhatóak meg (legkésőbb szeptember 15-től):

A vasúttól északra eső területen a Kossuth Lajos u. 18. szám alatti telephely, a déli területen pedig a Rét utca 2. szám alatti gazdabolt területén.

Társaságunk új szolgáltatásként bevezeti a zöldhulladék zsákos begyűjtését, melyre az idei évben szeptember 15. és november 6. között kéthetente kerül sor az alábbi csütörtöki napokon:

2014. ÉVI ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁSI NAPOK

Település ÉSZAKI része:
Hétfői kukás szállítással érintett terület + a keddi kukás szállítással érintett terület északi része:
Napsugár, Szőlőhegy, Hősök útja, Isaszeg u. által határolt terület (a felsorolt utcák mindkét oldala)

település NYUGATI része
Pénteki kukás szállítással érintett terület + a keddi kukás szállítással érintett terület nyugati része:
Napsugár, Szőlőhegy, Hősök útja, Kovács u. Maglódi u. által határolt terület

Szeptember 18.

Szeptember 25.

Október 2.

Október 9.

Október 16.

Október 23.

Október 30.

November 6.

A zöldhulladék gyűjtéshez szükséges zsákokat ingyenesen biztosítjuk. Az „ág” típusú zöldhulladékot max. 80 cm hosszúságra darabolva, kötegelve kérjük kihelyezni, a szállítás napján legkésőbb reggel 06 óráig. Ingatlanonként egy alkalommal maximum 0,5 m³ mennyiségű zöldhulladék kerül elszállításra. Az első szállítás alkalmával a megadott mennyiségi korlátig bármilyen áttetsző zsákban kihelyezhető a zöldhulladék, ezt követő alkalmakkor már csak a szolgáltató emblémájával ellátott zsákokban kerülhet kihelyezésre.

A lomtalanítást évente ingatlanonként egy alkalommal házhoz menő rendszerrel végezzük el, az idei évben 09.01-11.15. időszak között (2015. évben 03.01 -11.15. időszak között). A lomtalanítás e módon történő elvégzése a lakosság számára is kényelmes, figyelembe véve, hogy nem kell egy meghatározott időponthoz igazodni, telefonon (24/535-535), vagy e-mailen is lehetőséget biztosítunk az időpont egyeztetésére. Lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat szállítjuk el.

A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

  • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési hulladék, egyéb ipari hulladék;
  • veszélyes elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
  • veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
  • heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói tevékenységből származó hulladék.

A lakosság részére helyszíni ügyfélszolgálat működik a Polgármesteri Hivatal épületében (Pécel, Kossuth tér 1.), minden páratlan hét hétfői napján (első alkalom 2014. szeptember 8.) 16.00 – 18.00 óra közötti nyitvatartási idővel, az ügyfélszolgálati feladatokat Galambos Judit látja el.

 

Közszolgáltatási díj mértéke

 

A hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény 91 §.-a  értelmében a természetes személy ingatlanhasználó részére a 2013. július 1-jét követő időszakról kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg nem haladhatja meg, a települési önkormányzat rendeletében megállapított, 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 %-kal megemelt összegének a 90 %-át.

Fenti szabályozásnak megfelelve minden természetes ingatlanhasználó számára biztosítjuk a 10%-os rezsicsökkentést, illetve ezen túl további jelentős díjkedvezményt.

 

Díjak természetes személyek részére (rezsicsökkentett)

60 literes edényzet 200 Ft+Áfa/ürítés
110/120 literes edényzet 270 Ft+Áfa/ürítés
240 literes edényzet 330 Ft+Áfa/ürítés
1100 literes edényzet 2.500 Ft+Áfa/ürítés
Többlethulladék-gyűjtő zsák* 220 Ft+Áfa/zsák

*A korábbi szolgáltató emblémájával ellátott zsákokat Társaságunk legkésőbb 2014.09.30-ig szállítja el. Zsákok beszerezhetőek a településen működő ügyfélszolgálatunkon, illetve a "KISS" Festék, Háztartási és Illatszer üzletben (Pécel, Rákos út 3.), valamint a Buborék Háztartási Boltban (Pécel, Petőfi út 5.)

A települési hulladékszállítási közszolgáltatás igénybe vétele a hatályos jogszabályok szerint kötelező. A számlát negyedévente állítjuk ki, a 2014. évben a 09-12 havi időszakról egy számla készül. Számláit kiegyenlítheti készpénzben, csekken, átutalással illetve csoportos beszedési megbízással. A csoportos beszedési megbízás megadásához a számlán található felhasználó-azonosító kódjára, és a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. beszedési azonosítójára: A24662837T207 lesz szüksége. Átutalás esetén számlaszámunk: 10402654-00027701-00000005.

A nem természetes személy igénybevevőnek (jogi személyek, vállalkozások, üzletek, stb.) az új közszolgáltatóval hulladékszállítási szerződést kell kötnie. A szerződéskötést az alábbi ügyintézőnél és elérhetőségen kezdeményezhetik: Major Mónika +36-22-576-070

 

Díjak nem természetes személyek részére:

110/120 literes edényzet 371 Ft+Áfa/ürítés
240 literes edényzet 487 Ft+Áfa/ürítés
1100 literes edényzet 3.207 Ft+Áfa/ürítés

Központi ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:
VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 8154 Polgárdi, Szabadság u. 26., tel. 22-576-070, fax. 22-576-071,
e-mail: penzugy@vertikalrt.hu; honlap: www.vertikalzrt.hu

 

Polgárdi, 2014. szeptember 1.

 

Tisztelettel:

 

 

Pécel Város
Önkormányzata

VERTIKÁL
KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT ZRT.

A tájékoztató innen letölthető.