Örkény településen a hulladékszállítási közszolgáltatást 2014.10.01-től a Vertikál Nonprofit Zrt. látja el

Tisztelt Ingatlanhasználó!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy ÖRKÉNY településen a hulladékszállítási közszolgáltatást 2014. október 1-től a VERTIKÁL NONPROFIT ZRT. látja el.

A hulladékok begyűjtését és szállítását alvállalkozóként a Kunépszolg Kft. (2340 Kiskunlacháza, Völgyi dűlő 165.) végzi. Szállítással kapcsolatos bejelentés, információkérés: 24/535-535;

Társaságunk a lakosok kényelme érdekében a szállítási renden nem változtat, a heti rendszeres hulladékszállítás az eddig is megszokott keddi napon történik. Kérjük Önöket, hogy a megszokott rend szerint helyezzék ki hulladékaikat, legkésőbb reggel 7.00 óráig.

 

Havonta egy alkalommal, minden hónap első hétfőjén biztosítjuk a szelektív hulladékok (műanyag, papír és fém csomagolási hulladék) elkülönített, házhoz menő begyűjtését és elszállítását. A szelektív hulladékok bármilyen áttetsző zsákban kihelyezhetők.

A szelektív hulladékgyűjtő szigetek a település 5 helyszínén továbbra is a lakosság rendelkezésére állnak.

 

Társaságunk április 1. és október 31. között kéthetente elvégzi a zöldhulladék zsákos begyűjtését, melyre az idei évben október hónapban 2 alkalommal kerül sor, a kommunális hulladékszállítással megegyező napon. Évi 1 alkalommal, ősszel térítésmentesen, az ingatlanhasználó által biztosított áttetsző zsákban lehet igénybe venni, a további 13 alkalommal a szolgáltatótól megvásárolható emblémás zsákban lehet csak a zöldhulladékot kihelyezni. Az „ág” típusú zöldhulladékot max. 80 cm hosszúságra darabolva, kötegelve kérjük kihelyezni, a szállítás napján legkésőbb reggel 07 óráig.

A 2014. évi zöldhulladék szállítási rend:

  • 2014. október 14. – térítésmentesen igénybe vehető
  • 2014. október 28. – szolgáltatótól 250 Ft + áfa / db áron megvásárolható emblémás zsákban vehető igénybe

 

A lomtalanítást évente ingatlanonként egy alkalommal házhoz menő rendszerrel végezzük el, az idei évben 10.01-11.15. időszak között (2015. évben 03.01 -09.30. időszak között). A lomtalanítás e módon történő elvégzése a lakosság számára is kényelmes, figyelembe véve, hogy nem kell egy meghatározott időponthoz igazodni, telefonon (24/535-535), vagy e-mailen is lehetőséget biztosítunk az időpont egyeztetésére. Lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat szállítjuk el.

A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

  • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési hulladék, egyéb ipari hulladék;
  • veszélyes elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
  • veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
  • heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói tevékenységből származó hulladék.

A lakosság részére helyszíni ügyfélszolgálat működik a Polgármesteri Hivatal épületében (Örkény Kossuth u. 2.), minden hónap első csütörtöki napján (első alkalom 2014. október 9.) 9.00 – 11.00 óra közötti nyitvatartási idővel, az ügyfélszolgálati feladatokat Bodorné Kiss Ildikó látja el. Az esetlegesen keletkező többlethulladék, illetve a zöldhulladék elszállításához szükséges zsákokat is itt lehet megvásárolni, a Polgármesteri Hivatal pénztári nyitvatartási idejében.

 

Közszolgáltatási díj mértéke

A hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény 91 §.-a  értelmében a természetes személy ingatlanhasználó részére a 2013. július 1-jét követő időszakról kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg nem haladhatja meg, a települési önkormányzat rendeletében megállapított, 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 %-kal megemelt összegének a 90 %-át.

Fenti szabályozásnak megfelelve 2014.12.31-ig minden természetes ingatlanhasználó számára biztosítjuk a 10%-os rezsicsökkentést, illetve ezen túl további jelentős díjkedvezményt.

Díjak természetes személyek részére (rezsicsökkentett):

110/120 literes edényzet 1.363 Ft+Áfa/hónap
240 literes edényzet 2.726 Ft+Áfa/ hónap
Többlethulladék-gyűjtő zsák* 350 Ft+Áfa/zsák
Zöldhulladék gyűjtő zsák 250 Ft+Áfa/zsák

* A korábbi szolgáltató emblémájával ellátott zsákokat Társaságunk legkésőbb 2014.10.31-ig szállítja el.

A települési hulladékszállítási közszolgáltatás igénybe vétele a hatályos jogszabályok szerint kötelező. A számlát negyedévente állítjuk ki. Számláit kiegyenlítheti készpénzben, csekken, átutalással illetve csoportos beszedési megbízással. A csoportos beszedési megbízás megadásához a számlán található felhasználó-azonosító kódjára, és a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. beszedési azonosítójára: A24662837T207 lesz szüksége. Átutalás esetén számlaszámunk: 10402654-00027701-00000005.

A nem természetes személy igénybevevőnek (jogi személyek, vállalkozások, üzletek, stb.) az új közszolgáltatóval hulladékszállítási szerződést kell kötnie. A szerződéskötést az alábbi ügyintézőnél és elérhetőségen kezdeményezhetik: Major Mónika +36-22-576-070

Díjak nem természetes személyek részére:

110/120 literes edényzet 1.751 Ft+Áfa/hónap
240 literes edényzet 3.502 Ft+Áfa/hónap
1100 literes edényzet 17.507 Ft+Áfa/hónap

 

Központi ügyfélszolgálatunk elérhetőségei

VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 8154 Polgárdi, Szabadság u. 26., tel. 22-576-070, fax. 22-576-071,

e-mail: penzugy@vertikalrt.hu; honlap: www.vertikalzrt.hu

 

 

Polgárdi, 2014. szeptember 23.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Örkény Város
Önkormányzata

 

VERTIKÁL
KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT ZRT.

 

A tájékoztató innen letölthető.