Veszélyes hulladékgyűjtés és -kezelés

Printer-friendly versionPDF verzió

Az elektronikai és elektromos berendezésekből képződött hulladékok szelektív gyűjtésének megszervezését, valamint egy olyan hulladékkezelő és ártalmatlanító üzem megvalósítását, amely fogadni és kezelni tudja a településeken keletkező, környezetünkre egyre nagyobb veszélyt jelentő elektronikai hulladékokat, a Zrt. tulajdonosi köréhez tartozó Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. látja el.