Építési tevékenység

Printer-friendly versionPDF verzió

„A VERTIKÁL Zrt. kommunális szolgáltató tevékenysége mellett hosszú évek óta végez építőipari tevékenységet. A menedzsment 2007 év végén döntött úgy, hogy e tevékenységét kiszervezi erre szakosodott vállalkozásába (V-DBK Fővállalkozói Kft. link), azonban a településüzemeltetéshez kapcsolódó építőipari munkák továbbra is a VERTIKÁL Zrt. keretein belül történnek.

Mélyépítés (földmunka, útépítés, és fenntartás, közműépítés, felszíni vízrendezés, csapadékvíz elvezetés) és magasépítés:
Köszönhetően az előző években elvégzett kivitelezési munkák megfelelő minőségének, illetve az önkormányzatokkal fennálló szoros kapcsolatnak minden évben végzünk ilyen jellegű tevékenységet. Ezek főként a települési önkormányzatok részére végzett kisebb mértékű útépítési és útfelújítási munkákat, valamint magasépítési munkákat jelenti. Emellett Társaságunk folyamatosan figyelemmel kíséri e tevékenységi körébe tartozó közbeszerzési pályázatokat is.

Kommunális hulladéklerakó telepek építése:
Társaságunk közel 15 éve tapasztalattal bír EU-s előírásoknak megfelelő hulladéklerakók kivitelezésében. Az első ilyen 1997-ben a Polgárdi Térségi hulladéklerakó I. üteme volt, melyet saját beruházásként valósítottunk meg. 2010-ben pedig szintén saját beruházásként megépítettük a lerakó II. ütemét.

Hulladéklerakó rekultiváció:
Társaságunk - a több évtizedes szakmai tapasztalatának köszönhetően - rendelkezik a megfelelő referenciákkal és eszközökkel ahhoz, hogy a regionális hulladékgazdálkodási projektek megvalósulásának részeként rekultiválandó hulladéklerakók kivitelezési munkáiban részt vegyen. Ilyen volt a „Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt, Települési kommunális hulladéklerakók rekultivációs munkálatainak elvégzése”, valamint a „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósításának keretén belül hulladéklerakók rekultivációs munkáinak teljeskörű, hibamentes, rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas kivitelezése” tárgyú projekt.”